Een omslag in het mobiliteitssysteem.
De manier waarop mensen zich verplaatsen verandert en uitbreiding van
weg- en spoorinfrastructuur is duur en heeft vaak slechts een plaatselijk
en tijdelijk effect. Daarom is er in het mobiliteitssysteem een omslag nodig
om er ook op de lange termijn voor te zorgen dat de Nederlandse stedelijke
regio’s en het platteland bereikbaar blijven. Lees meer

Share This