Onderzoeksrapport naar scenario’s voor de ordening en de sturing op het spoor.

In haar rapport ‘De reiziger in de kou’ heeft de parlementaire enquêtecommissie Fyra stevige conclusies getrokken. De commissie sprak over tweeslachtige relatie tussen de Staat en NS en het ontbreken van een toekomstvisie op de ordening op het spoor. De commissie heeft aanbevolen om tijdig te starten met het voorbereiden van besluitvorming die raakt aan de ordening op het spoor en hiertoe een aantal logische en consistente scenario’s uit te werken. Deze aanbeveling is door het kabinet overgenomen en vertaald in een onderzoeksopdracht.

Lees meer…

Share This