Nieuws

Nieuwsberichten

Evenementen kalender

Onder de link "Lees meer" tref je een opsomming aan van op handen zijnde evenementen voor de railsector. Lees meer...

Lees meer

Goedgekeurde Statuten Holland Rail Industry

Beste leden, de Statuten van Holland Rail Industry zijn inmiddels goedgekeurd en daarmee definitief. Als je de Statuten in wilt zien dan zijn deze te vinden op het ledendeel van deze Website onder de button "Activiteiten voor leden".

Lees meer

Vervolg op bijeenkomst HRI – ProRail

Beste leden, Op 15 mei jongstleden heeft de bijeenkomst tussen HRI en ProRail plaatsgevonden om te praten over de toekomstige samenwerking. Om vervolg te geven aan de uitkomsten van deze bijeenkomst heeft HRI de vervolgstappen vervat in een brief aan ProRail. Deze is...

Lees meer

Brief aan de Tweede Kamer Commissie

Beste leden, HRI heeft namens haar leden een brief aan de Tweede Kamer Commissie verstuurd. Bent u lid? Dan kunt u de brief vinden op het ledendeel van onze website. Wachtwoord vergeten? Mail dan even naar hri@sbb.nl.

Lees meer

Dutch Rail Sector

Netwerk van gemotiveerde partners met een hart voor de Nederlandse railsector in brede zin, multidisciplinait gezelschap (rail, mobiliteit en ruimte). Lees...

Lees meer

Programma HRI 2017

Het Programma 2017 heeft enkele wijzigingen ondergaan. In dit nieuwsbericht treft u de laatste versie aan. In het Programma HRI 2017 treft u een overzicht aan van alle geplande vergaderingen/bijeenkomsten van HRI in 2017. Voorafgaand aan deze...

Lees meer

Recent nieuws

Evenementen kalender

Onder de link "Lees meer" tref je een opsomming aan van op handen zijnde evenementen voor de railsector. Lees meer...

Lees meer

Contact

Secretariaat
G.T. Rietveldstraat 182
1333 LJ Almere
Postbus 22142, 1302 CC ALMERE
035 69 54 134
KvK 40413477
hri@sbb.nl

Share This