Goedgekeurde Statuten Holland Rail Industry

Goedgekeurde Statuten Holland Rail Industry

Beste leden, de Statuten van Holland Rail Industry zijn inmiddels goedgekeurd en daarmee definitief. Als je de Statuten in wilt zien dan zijn deze te vinden op het ledendeel van deze Website onder de button “Activiteiten voor leden”.
Goedgekeurde Statuten Holland Rail Industry

Vervolg op bijeenkomst HRI – ProRail

Beste leden, Op 15 mei jongstleden heeft de bijeenkomst tussen HRI en ProRail plaatsgevonden om te praten over de toekomstige samenwerking. Om vervolg te geven aan de uitkomsten van deze bijeenkomst heeft HRI de vervolgstappen vervat in een brief aan ProRail. Deze is...
Goedgekeurde Statuten Holland Rail Industry

Brief aan de Tweede Kamer Commissie

Beste leden, HRI heeft namens haar leden een brief aan de Tweede Kamer Commissie verstuurd. Bent u lid? Dan kunt u de brief vinden op het ledendeel van onze website. Wachtwoord vergeten? Mail dan even naar hri@sbb.nl.