Dutch rail sector fit for the future

Holland Rail Industry

Fit for the future

Over Holland Rail Industry

Spoorvervoer (zowel van personen als van goederen) vervult een belangrijke maatschappelijke functie en is een onmisbaar element in de totale mobiliteit. Hoewel het spoorsysteem reeds een lange geschiedenis kent zijn de grenzen van het optimaliseren van de veiligheid, capaciteit, efficiency, economie, comfort en milieubelasting nog lang niet bereikt.

Meer over HRI

HRI, Holland Rail Industry, de ondernemersvereniging van railinfra bedrijven producenten, engineers, consultants in de railsector behartigt de economische en technische belangen van de sector.

De Missie van HRI luidt als volgt:

  “Wij geloven in de toekomst van een efficiënt, veilig, betrouwbaar en duurzaam spoorsysteem. De leden van de HRI zorgen gezamenlijk voor de ontwikkeling en bevordering van de Nederlandse railsector in binnen – en buitenland.”

 De achterliggende gedachte is dat we samen sterk staan en een collectief vormen. Als netwerkleden steunen we elkaar.

 

De visie van HRI luidt als volgt:

In Nederland zetten wij ons gezamenlijk in voor het verder uitbouwen van onze voorsprong op het gebied van een hoge benuttingsgraad, punctualiteit en lage Life-Cycle kosten door innovatiebevordering en duurzaamheid.

 In het buitenland gebruiken wij onze nationale prestaties voor het promoten van de diensten en producten van de Nederlandse spoorsector.

 Wij verbinden alle partijen in de railsector met als doel de econimische belangen van onze leden te behartigen en te vergroten.

 

Recente nieuwsberichten

Evenementen kalender

Onder de link "Lees meer" tref je een opsomming aan van op handen zijnde evenementen voor de railsector. Lees meer...

Lees meer

Goedgekeurde Statuten Holland Rail Industry

Beste leden, de Statuten van Holland Rail Industry zijn inmiddels goedgekeurd en daarmee definitief. Als je de Statuten in wilt zien dan zijn deze te vinden op het ledendeel van deze Website onder de button "Activiteiten voor leden".

Lees meer

Vervolg op bijeenkomst HRI – ProRail

Beste leden, Op 15 mei jongstleden heeft de bijeenkomst tussen HRI en ProRail plaatsgevonden om te praten over de toekomstige samenwerking. Om vervolg te geven aan de uitkomsten van deze bijeenkomst heeft HRI de vervolgstappen vervat in een brief aan ProRail. Deze is...

Lees meer

Daarom Holland Rail Industry

Nederland loopt voorop: een fijnmazig netwerk met een uitzonderlijk hoge benuttingsgraad en de punctualiteit tegen ongekend lage kosten. HRI zet zich in voor versterken van deze unieke waarde voor de Nederlandse spoorsector.
Voor productverbeteringen, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en smart maintenance is een standaard voor asset data uitwisseling nodig.
De gehele spoorsector van leveranciers, aannemers, infrabeheerders, vervoerders en gebruikers moeten meer samenwerken om de uitdagingen van de spooragenda te realiseren.