Holland Rail Industry i.l.

HRI heft zich na 27 jaar op

Holland Rail Industry gaat op in Railforum

Holland Rail Industry (HRI) is per 1 januari 2020 als zelfstandige vereniging opgeheven en opgegaan in Railforum. Hiertoe heeft de Algemene Ledenvergadering van HRI besloten in december vorig jaar. Railforum is een onafhankelijk kennisnetwerk van 200 bedrijven en organisaties in de brede railsector.

 

HRI was vanaf haar oprichting in 1992 onderdeel van ondernemersorganisatie FME. In juli 2016 maakte HRI zich los van FME om zelfstandig verder te gaan. Doel was om als toeleverende bedrijven in de railindustrie samen sterk te staan en om een duurzaam, veilig, betrouwbaar en efficiënt spoorsysteem te ontwikkelen en bevorderen. HRI wilde partijen in de railsector verbinden en hun economische belangen behartigen en vergroten. Innovatiebevordering en duurzaamheid stonden hierbij centraal.

In de ruim 27 jaar van haar bestaan heeft HRI als belangenbehartiger voor railinfrabedrijven veel weten te bereiken. Zo werd er in de beginjaren deelgenomen aan verschillende Europese handelsmissies en waren gezamenlijke deelnames aan beurzen. Ook met belangrijke internationale organisaties als Unife werden banden onderhouden. Onderwerpen als productaansprakelijkheid van bedrijven (corporate liability), hoe om te gaan met het vervangen van verouderde en niet meer leverbare producten en systemen zijn op de agenda gezet van opdrachtgevers in de railsector. Een ander onderwerp waar met succes aandacht voor werd gevraagd was het ontwikkelen en introduceren van product- en systeeminnovaties. Dat gold ook voor het benadrukken van het belang van goede afspraken over planningen met opdrachtgevers.

Maar de verandering in de markt en wet- en regelgeving plus de voortschrijdende internationalisering van bedrijven, maakten een aparte brancheorganisatie voor de Nederlandse toeleveranciers in de spoorwegindustrie allengs overbodig.  Want in die 27 jaar is er veel veranderd in de markt. Neem alleen al het feit dat veel Nederlandse maakbedrijven in de railinfrasector zijn overgenomen door buitenlandse multinationals. Het aantal bedrijven dat zich met rollend materieel bezighoudt is drastisch verminderd en in belangrijke mate samengebracht in internationaal opererende bedrijven. Ook aanbestedingsregels en wetten veranderden. Zo werden in 2002 in de nieuwe spoorwet het beheer en de exploitatie van het spoor gescheiden en werd drie jaar later ProRail opgericht.

Voor de toeleverende railinfrabedrijven betekende dit dat zij zich zowel moesten richten op beheerder ProRail en andere railbeheerders, maar nog meer op de spoorbouwaannemers als gespreks- en overlegpartner. Het bleek lastig om een duurzame en constructieve relatie met deze stakeholders aan te gaan. Door het relatief geringe aantal leden van HRI plus het feit dat de bedrijven zelf veelal separaat contacten onderhielden met hun opdrachtgevers bleek een gezamenlijk behartigen van belangen niet langer nodig.

Bij Railforum krijgt HRI nu onderdak. Bij dit kenniscentrum staan uitwisseling van kennis en ervaring plus het versnellen van (proces)innovatie centraal. Zo worden er onder meer informatiebijeenkomsten georganiseerd waar mensen uit de railsector elkaar treffen en discussies kunnen voeren.

Contact

Secretariaat HRI i.l.
Transistorstraat 71M
1322 CK Almere
Postbus 22142, 1302 CC ALMERE
035 69 54 134
KvK 40413477
hri@sbb.nl

 

Share This